U bent hier:  Home  >  Over SLIM-Dwaande

Over SLIM-Dwaande

SLIM-Dwaande is een consortium van 4 bedrijven welke samenwerken voor het energiezuiniger maken van woningen. Er zijn jaarlijks honderden euro’s te besparen door slimme maatregelen te treffen.

U kunt bij ons terecht voor:

-Quick Scan
- Energie maatwerkadvies
- Thermografisch onderzoek
- Bouw technisch onderzoek
- Vloerisolatie
- Spouwisolatie
- Isolatie d.m.v. voorzetwanden
- Dakisolatie
- (drie) Dubbel glas
- Kierdichting
- HR Cv (combi) installatie
- Zonneboilers
- Zonnecellen
- Leidingisolatie

Quick Scan

Met behulp van een quick scan wordt een inschatting gemaakt welke voorzieningen voor uw woning het meest aantrekkelijk zijn om (snel) rendement te halen.

Energieadvies ( EPA Maatwerkadvies)

Als u energiezuinige maatregelen wilt nemen, is het verstandig én makkelijk om eerst een Maatwerkadvies Energiebesparing te laten opstellen. Dan weet u precies welke maatregelen voor u het meest geschikt zijn.
Een adviseur komt bij u langs om het maatwerkadviesrapport op te stellen. Het rapport geeft aan wat het officiële Energielabel van uw woning is. Ook geeft het gedetailleerd inzicht in de mogelijke energiebesparende maatregelen. Daarnaast wordt duidelijk wat deze maatregelen globaal kosten en welke besparing mogelijk haalbaar is. Zo kunt u een zorgvuldige beslissing nemen.

Thermografisch onderzoek

Thermografisch onderzoek wordt uitgevoerd met een warmtebeeldcamera, dankzij thermografie wordt het warmteverlies van uw woning zowel langs de binnen- als langs de buitenkant onderzocht. Tijdens dit thermografisch onderzoek visualiseert de thermografische camera de koudebruggen en warmtelekken. Van deze resultaten van het thermografisch onderzoek wordt een rapport opgemaakt dat het warmteverlies perfect in kaart brengt en aanbevelingen vermeldt voor herstel of besparing van energie.

Bouw technisch onderzoek

Tijdens een uitgebreide visuele, bouwtechnische keuring wordt de woning nauwkeurig en onafhankelijk beoordeeld. Gebreken en achterstallig onderhoud worden gelokaliseerd en gefotografeerd. Het bouwkundig rapport geeft vervolgens een concreet en helder beeld van de staat van de woning, incl een raming van de herstelkosten op korte en lange termijn. Van elk gebrek of aandachtspunt worden in het rapport foto’s geplaatst zodat het een duidelijk en overzichtelijk rapport wordt.

Vloerisolatie

Het isoleren van de vloer aan de onderzijde met isolatieplaten, isolatieschuim (steenwol of polystyreen). Voordelen: Het comfort van de woning gaat omhoog. De kieren van de vloer waardoor nu nog vocht en koude lucht de woning binnenkomen, worden gedicht. De randen van de vloer worden minder koud. Hierdoor neemt de kans op schimmel af. Het toepassen van isolatie aan de onderzijde vergt geen ruimte in de woning of aanpassing van deuren en kozijnen.

Spouwisolatie

Het aanbrengen van isolatie in de ruimte (spouw) tussen de binnenmuur en de buitenmuur. Dit kan door isolerende korrels, pur, parels, minerale glaswollen, vlokken of schuimen via boorgaten van 17 tot 23 mm in het buitenblad van de spouw in te spuiten. Voordelen: Het comfort van de woning gaat omhoog, doordat de gevel aan de binnenzijde minder koud wordt en doordat er minder warmte verloren gaat door kieren en naden. De geluidswering van de gevel wordt beter. Door het dichten van de kieren en naden komt er minder geluid naar binnen.

Isolatie d.m.v voorzetwanden

Het aanbrengen van isolatie aan de binnenzijde van de gevel. Voordelen: Het comfort van de woning gaat omhoog, doordat de gevel aan de binnenzijde minder koud wordt en doordat er minder warmte verloren gaat door kieren en naden. De geluidswering van de gevel wordt beter. Door het dichten van de kieren en naden komt er minder geluid naar binnen. Belangrijk is dat de isolatie goed wordt aangebracht, dus met een dampremmende laag aan de binnenzijde voordat de gipsplaten worden aangebracht.

Dakisolatie 

Dak isolatie binnenzijde
Het aanbrengen van isolatie aan de binnenzijde van het dak. Voordelen: Het comfort van de woning gaat omhoog, doordat het dak aan de binnenzijde minder koud wordt en doordat er minder warmte verloren gaat door kieren en naden. De geluidswering van het dak wordt beter. Door het dichten van de kieren en naden komt er minder geluid naar binnen. Belangrijk is dat de isolatie goed wordt aangebracht, dus met een dampremmende laag aan de binnenzijde voordat de gipsplaten worden aangebracht.
Dakisolatie buitenzijde
Het aanbrengen van isolatie aan de buitenzijde van de dakconstructie. Voordelen: Het comfort van de woning gaat omhoog, doordat het dak aan de binnenzijde minder koud wordt en doordat er minder warmte verloren gaat door kieren en naden. ‘Warmtelekken’ zoals dakdoorvoeren en schoorstenen worden ingepakt en geïsoleerd. Hierdoor daalt de kans op condensatie of neemt zelfs af tot nul. De geluidswering kan beter worden, met name bij een hellend dak. Door het dichten van de kieren en naden komt er minder geluid naar binnen. Genoemde prijs is incl. plaatsen van normale steiger, verwijderen pannen, tengels, panlatten incl. materiaal en geheel opnieuw monteren.]

Hr beglazing

HR++ glas: Het vervangen van het bestaande glas door Hoog Rendement ++ (HR++)glas. Ofwel alleen het glas wordt vervangen, of het glas inclusief kozijn. Deze overweging is afhankelijk van het feit of uw kozijnen aan vervanging toe zijn en of de kozijnen voldoende sterk zijn om het zwaardere dubbel glas te dragen. Het comfort van de woning gaat omhoog, doordat er geen koude lucht of straling meer van het raam afkomt en er nauwelijks nog condensatie optreedt op het glas. Het comfort gaat verder omhoog, doordat de ventilatieverliezen door kieren en naden afnemen. Dit is met name het geval bij kozijnvervanging. De geluidswering wordt beter, doordat HR++glas beter isoleert.

Kierdichting

Onder kierdichting wordt verstaan: Het dichten van kieren en naden van de woning. Deze komen voor bij de aansluitingen van kozijnen op muren, maar ook bij aansluitingen tussen bouwdelen onderling, bijvoorbeeld tussen de gevel en de dakaansluiting. Het comfort kan omhoog gaan, doordat ongecontroleerde ventilatieverliezen door kieren en naden afnemen. Het comfort kan nog verder omhoog gaan als het kieren en naden betreft die aan de kruipruimte grenzen. Kierdichting voorkomt in dit geval dat vochtige lucht de woning binnenkomt. De geluidswering van de woning kan omhoog gaan, doordat geluid niet meer zo makkelijk naar binnen kan komen.

Cv installatie

Combiketel zonder voorraadvat: Een hoog rendement doorstroomcombiketel verwarmt zowel de ruimten in het huis als het tapwater. Een doorstroomcombiketel heeft geen boiler- of voorraadvat. Voordelen: Ten opzichte van de keukengeiser neemt het tapcomfort toe, doordat er veel meer en sneller warmwater beschikbaar is. Een doorstroomcombiketel is goed te combineren met een zonneboiler als deze is voorzien van het NZ-keurmerk voor combiketels.
Een hoog rendement combiketel met voorraadvat verwarmt zowel de ruimten in het huis als het tapwater. Het gaat om een toestel met een boiler- of voorraadvat. Voordelen: Het tapcomfort neemt toe, doordat er veel meer en sneller warmwater beschikbaar is in vergelijking met een keukengeiser. Een combiketel is goed te combineren met een zonneboiler als deze is voorzien van het NZ-keurmerk (Naverwarming Zonneenergie) voor combiketels. Een waterbesparende douchekop bespaart water en daarmee ook energie, zonder verlies aan comfort. Let op: deze is niet toepasbaar in (directe) combinatie met een keukengeiser/badgeiser, doordat er te weinig water doorstroomt zodat deze niet aanslaat, oftewel de tapdrempel te hoog is.

Zonneboiler

De functie van een zonneboiler: Een zonneboiler zet zonnewarmte om in warmte voor het bereiden van warm tapwater. Er zijn verschillende types op de markt: een standaard systeem, een compact systeem en een cv-zonneboiler. De keuze voor het type zonneboiler is afhankelijk van de reeds aanwezige installatie en het gewenste tapcomfort. Overleg met uw installateur. U maakt gebruik van de gratis geleverde warmte van de zon.

Zonnecellen:

PV-cellen of zonnecellen wekken elektriciteit op met gehulp van zonlicht. PV-cellen wekken elektriciteit op uit zonlicht. Hoe hoog de elektriciteitsproductie per vierkante meter is, hangt af van de type zonnecel. Amorfe zonnedcellen leveren de minste elektriciteit op, maar zijn goedkoper. Monokristallijncellen leveren het meeste op, maar zijn ook duurder. Multikristallijne zonnecellen zitten hier tussenin.
Door het gebruik van gratis geleverde elektriciteit van de zon hoeft u minder energie af te nemen van uw energieleverancier en bespaart u op uw elektriciteitsrekening.

Leidingisolatie

Leidingisolatie: Het aanbrengen van isolatie om leidingen die door onverwarmde ruimtes lopen, zoals garages, zolders, kruipruimten e.d. Leidingisolatie levert direct energiebesparing op. Beperkte leidinglengte: Het verwarmingstoestel verplaatsen om de afstand tot de radiatoren die de grootste warmtevraag hebben, zo kort mogelijk te maken. Dit beperkt het energieverlies uit de leiding.

Bespaarplan

1 U wilt energie besparen en meer wooncomfort

2 Wij komen voor een quick scan of maken een EPA maatwerkadvies

3 De verschillende bedrijven doen een prijsopgave

4 Wij vragen de subsidies aan

5 U maakt een keuze uit de verschillende maatregelen

6 Wij zorgen voor de coördinatie en uitvoering

7 Nieuw energielabel wordt opgesteld en subsidies worden uitgekeerd

8 U heeft meer woonfcomfort en bespaart op uw energiekosten

Maak direct een afspraak

SLIM-Dwaande is een initiatief van:
IB Boerma

IB Boerma

Installatiebedrijf

Bekijk website
Woningkeur S'veen

Woningkeur S'veen

EPA advies en bouwkeuring

Bekijk website
Hoekstra

Hoekstra

Glashandel & glasbewerking

Bekijk website
Mede mogelijk gemaakt door: